ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Κροκεών (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Πετρίνα

Ο οικισμός Τάραψα προσαρτάται στο δήμο Κροκεών

Ο οικισμός Πρίτση προσαρτάται στο δήμο Κροκεών

Ο οικισμός Ρόζοβα προσαρτάται στο δήμο Κροκεών

Ο οικισμός Στρούντζα προσαρτάται στο δήμο Κροκεών

Ο οικισμός Ζελίνα προσαρτάται στο δήμο Κροκεών

Ο οικισμός Ασήμι προσαρτάται στο δήμο Κροκεών

Ο οικισμός Λεβέτσοβα προσαρτάται στο δήμο Κροκεών

Ο οικισμός Αλαΐμπεης προσαρτάται στο δήμο Κροκεών

Ο οικισμός Λάγιον προσαρτάται στο δήμο Κροκεών

Ο οικισμός Κάτω Παλαβίνα προσαρτάται στο δήμο Κροκεών

Ο οικισμός Ψυχαρέικα προσαρτάται στο δήμο Κροκεών

Ο οικισμός Νεράντσα προσαρτάται στο δήμο Κροκεών

Ο οικισμός Επάνω Παλαβίνα προσαρτάται στο δήμο Κροκεών

Ο οικισμός Κουρτάκι προσαρτάται στο δήμο Κροκεών

Ο οικισμός Κλούμιτσα προσαρτάται στο δήμο Κροκεών

09-12-1840

Ο οικισμός Πρίτση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μελιτίνης

Ο οικισμός Ρόζοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μελιτίνης

Ο οικισμός Στρούντζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μελιτίνης

Ο οικισμός Ζελίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μελιτίνης

09-12-1840

Ο οικισμός Λυκοβουνόν αποσπάται από το δήμο Κυδωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυρί αποσπάται από το δήμο Κυδωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνί αποσπάται από το δήμο Κυδωνίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 24Α - 15/10/1842

Ο οικισμός Σίνα προσαρτάται στο δήμο Κροκεών

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Κάτω Παλαβίνα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ψυχαρέικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Νεράντσα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Επάνω Παλαβίνα του δήμου καταργείται.

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Πετρίνα στον οικισμό Λεβέτσοβα

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Λυκοβουνόν του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κουρτάκι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κλούμιτσα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Χάνια προσαρτάται στο δήμο Κροκεών

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακεδαίμονος

Δ. Κροκεών (Λακεδαίμονος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακεδαίμονος από το νομό Λακωνίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Πυρί του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακεδαίμονος και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

Δ. Κροκεών (Λακωνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακεδαίμονος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Δαφνί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δαφνίου

Ο οικισμός Τάραψα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ταράψης

Ο οικισμός Λεβέτσοβα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λεβετσόβης

Ο οικισμός Πετρίνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πετρίνας

Ο οικισμός Λάγιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λάγιου

Ο οικισμός Χάνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ταράψης

Ο οικισμός Ασήμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ταράψης

Ο οικισμός Αλαΐμπεης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λεβετσόβης

Ο οικισμός Σίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πετρίνας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv