ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Πελλάνης (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Γεωργίτσι

Ο οικισμός Αλευρού προσαρτάται στο δήμο Πελλάνης

Ο οικισμός Περιβόλια προσαρτάται στο δήμο Πελλάνης

Ο οικισμός Δημητσανέϊκα προσαρτάται στο δήμο Πελλάνης

Ο οικισμός Παρδάλι προσαρτάται στο δήμο Πελλάνης

09-12-1840

Ο οικισμός Λογκανίκος αποσπάται από το δήμο Βελεμίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο Βελεμίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαριτσέϊκα αποσπάται από το δήμο Βελεμίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από το δήμο Βελεμίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόνιτσα αποσπάται από το δήμο Βελεμίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέραγα αποσπάται από το δήμο Βελεμίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουτούχι αποσπάται από το δήμο Βελεμίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγόργιαννη αποσπάται από το δήμο Βελεμίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρεγκόζενα αποσπάται από το δήμο Βελεμίνης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Δημητσανέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μαριτσέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κόνιτσα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μέραγα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βουτούχι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γεωργιτσάνικα Καλύβια προσαρτάται στο δήμο Πελλάνης

Ο οικισμός Καρυωτέϊκα προσαρτάται στο δήμο Πελλάνης

Ο οικισμός Βεργαδέϊκα προσαρτάται στο δήμο Πελλάνης

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Γλεκέϊκα προσαρτάται στο δήμο Πελλάνης

Ο οικισμός Καραμελέϊκα προσαρτάται στο δήμο Πελλάνης

Ο οικισμός Ραβαρέϊκα προσαρτάται στο δήμο Πελλάνης

Ο οικισμός Τσιπουρέϊκα προσαρτάται στο δήμο Πελλάνης

Ο οικισμός Λιμιτζανέϊκα προσαρτάται στο δήμο Πελλάνης

Ο οικισμός Φουντέϊκα Καλύβια προσαρτάται στο δήμο Πελλάνης

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Κυπαρίσσι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καρυωτέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γλεκέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καραμελέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ραβαρέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τσιπουρέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λιμιτζανέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Φουντέϊκα Καλύβια του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακεδαίμονος

Δ. Πελλάνης (Λακεδαίμονος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακεδαίμονος από το νομό Λακωνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακεδαίμονος και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

Δ. Πελλάνης (Λακωνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακεδαίμονος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Λογκανίκος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λογκανίκου

Ο οικισμός Ρεγκόζενα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ρεγκόζενας

Ο οικισμός Αγόργιαννη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγόριανης

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλυβίων

Ο οικισμός Γεωργίτσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γεωργιτσίου

Ο οικισμός Αλευρού αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αλευρούς

Ο οικισμός Βεργαδέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λογκανίκου

Ο οικισμός Παρδάλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καστανιάς

Ο οικισμός Περιβόλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αλευρούς

Το όνομα του οικισμού Γεωργιτσάνικα Καλύβια του δήμου διορθώνεται σε Καλύβια

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv