ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ασίνης (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Φλομοχώρι

Ο οικισμός Βάτα προσαρτάται στο δήμο Ασίνης

Ο οικισμός Νύφη προσαρτάται στο δήμο Ασίνης

Ο οικισμός Δριαλί προσαρτάται στο δήμο Ασίνης

Ο οικισμός Αργηλιά προσαρτάται στο δήμο Ασίνης

Ο οικισμός Καυκί προσαρτάται στο δήμο Ασίνης

Ο οικισμός Πύργος Γεωργιτσάνων προσαρτάται στο δήμο Ασίνης

Ο οικισμός Πύργος Σκούλια προσαρτάται στο δήμο Ασίνης

Ο οικισμός Πύργος Τσούδες προσαρτάται στο δήμο Ασίνης

28-02-1841

Ο οικισμός Φλομοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κολοκυνθίου

Ο οικισμός Βάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κολοκυνθίου

Ο οικισμός Νύφη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κολοκυνθίου

Ο οικισμός Δριαλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κολοκυνθίου

Ο οικισμός Αργηλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κολοκυνθίου

Ο οικισμός Καυκί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κολοκυνθίου

Ο οικισμός Πύργος Γεωργιτσάνων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κολοκυνθίου

Ο οικισμός Πύργος Σκούλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κολοκυνθίου

Ο οικισμός Πύργος Τσούδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κολοκυνθίου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv