ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ταινάρου (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Πιόντες

Ο οικισμός Κορογωνιάνικα προσαρτάται στο δήμο Ταινάρου

Ο οικισμός Καινούργια Χώρα προσαρτάται στο δήμο Ταινάρου

Ο οικισμός Χάρακες προσαρτάται στο δήμο Ταινάρου

Ο οικισμός Πάλιρος προσαρτάται στο δήμο Ταινάρου

Ο οικισμός Μοναστήρι Πορτοκάγιον προσαρτάται στο δήμο Ταινάρου

Ο οικισμός Μονή Σωτήρος προσαρτάται στο δήμο Ταινάρου

28-02-1841

Ο οικισμός Πιόντες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαγείας

Ο οικισμός Κορογωνιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαγείας

Ο οικισμός Καινούργια Χώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαγείας

Ο οικισμός Χάρακες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαγείας

Ο οικισμός Πάλιρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαγείας

Ο οικισμός Μοναστήρι Πορτοκάγιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαγείας

Ο οικισμός Μονή Σωτήρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαγείας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv