ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Άρεος (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αρεόπολις (Τσίμοβα)

Ο οικισμός Λιμένι προσαρτάται στο δήμο Άρεος

Ο οικισμός Τσίπα προσαρτάται στο δήμο Άρεος

Ο οικισμός Κουσκούνι προσαρτάται στο δήμο Άρεος

Ο οικισμός Κρελιάνικα προσαρτάται στο δήμο Άρεος

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Αρεόπολις (Τσίμοβα) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Λιμένι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Τσίπα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Κουσκούνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Κρελιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv