ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ιππολών (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Δρύαλος

Ο οικισμός Βάμβακα προσαρτάται στο δήμο Ιππολών

Ο οικισμός Τσόπακας προσαρτάται στο δήμο Ιππολών

Ο οικισμός Παληόχωρα προσαρτάται στο δήμο Ιππολών

Ο οικισμός Βρίκιον προσαρτάται στο δήμο Ιππολών

Ο οικισμός Καφιώνα προσαρτάται στο δήμο Ιππολών

Ο οικισμός Κουλούμι προσαρτάται στο δήμο Ιππολών

Ο οικισμός Κουτρέλα προσαρτάται στο δήμο Ιππολών

Ο οικισμός Έρημος Λάκκος προσαρτάται στο δήμο Ιππολών

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος προσαρτάται στο δήμο Ιππολών

Ο οικισμός Μίνα προσαρτάται στο δήμο Ιππολών

Ο οικισμός Καρύνια προσαρτάται στο δήμο Ιππολών

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Βάμβακα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Δρύαλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Τσόπακας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Παληόχωρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Βρίκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Καφιώνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Κουλούμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Κουτρέλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Έρημος Λάκκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Μίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Καρύνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv