ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Καινιπόλεως (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Άλικα

Ο οικισμός Τσουκαλιά προσαρτάται στο δήμο Καινιπόλεως

Ο οικισμός Βάθεια προσαρτάται στο δήμο Καινιπόλεως

Ο οικισμός Κυπάρισσος προσαρτάται στο δήμο Καινιπόλεως

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Άλικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Τσουκαλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Βάθεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Κυπάρισσος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv