ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Κυτριών (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κάτω Δολοί

Ο οικισμός Άνω Δολοί προσαρτάται στο δήμο Κυτριών

Ο οικισμός Κιτριές προσαρτάται στο δήμο Κυτριών

Ο οικισμός Καλιανέϊκα προσαρτάται στο δήμο Κυτριών

ΦΕΚ 2Α - 16/01/1837

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας και υπάγεται στην επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας

Δ. Κυτριών (Λακωνίας)

ΦΕΚ 2Α - 16/01/1837

Ο δήμος αποσπάσθηκε στην επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας από την επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Κάτω Δολοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Ο οικισμός Άνω Δολοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Ο οικισμός Κιτριές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Ο οικισμός Καλιανέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv