ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Μέσσης (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κίττα

Ο οικισμός Νόμια προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Κεχριάνικα προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Γαρδενίκια προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Μέζαπος προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Άνω Μπουλαριοί προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Κάτω Μπουλαριοί προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Δίπορον προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Λεοντάκι προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Μποδενίτσα προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Καλοννοί προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Άγιος Ιωσήφ προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Μπουλαροί Μέσσοι προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Άλικα αποσπάται από το δήμο Καινιπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσουκαλιά αποσπάται από το δήμο Καινιπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάθεια αποσπάται από το δήμο Καινιπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπάρισσος αποσπάται από το δήμο Καινιπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούνος αποσπάται από το δήμο Θυρίδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κηπούλα αποσπάται από το δήμο Θυρίδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάγκια αποσπάται από το δήμο Θυρίδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρί αποσπάται από το δήμο Θυρίδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυ αποσπάται από το δήμο Θυρίδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέρια αποσπάται από το δήμο Θυρίδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οχιά αποσπάται από το δήμο Θυρίδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από το δήμο Θυρίδων και προσαρτάται στο δήμο

Δ. Μέσσης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μπουλαροί Μέσσοι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μποδενίτσα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μάραθος προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Πέπο προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Δ. Μέσσης (Λακωνίας)

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Αρχιά προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Εληά προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Καραβάς προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Καραβάς προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Λαγουδιές προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Μουντανίστικα προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Τροχάλακας προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Ψίον προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Νέασα προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Κεντροκολόσπητον προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Βλαχέρνα προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Φουκαλωτόν προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Συχαλάσματα προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Κοτράφι προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Ξερόλακος προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Λευκή Πέτρα προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Αγριάδα προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Γουλάς προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Καστρί προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Λαγουδιές του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αρχιά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μάραθος του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Κυπάρισσος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γαρδενίκια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Δίπορον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κεντροκολόσπητον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Συχαλάσματα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κοτράφι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ξερόλακος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λευκή Πέτρα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γουλάς του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καστρί του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γερολιμήν προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Καλόπυργος προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Λάχος προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Γαρδενίκια Άνω προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Γαρδενίκια Κάτω προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακωνικής

Δ. Μέσσης (Λακωνικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνικής από το νομό Λακωνίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Αγριάδα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Νέασα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνικής και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

Δ. Μέσσης (Λακωνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακωνικής

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Βάθεια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βάθειας

Ο οικισμός Γερολιμήν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γερολιμένος

Ο οικισμός Κίττα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κίττας

Ο οικισμός Κούνος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κούνου

Ο οικισμός Άνω Μπουλαριοί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Μπουλαριών

Ο οικισμός Άλικα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αλίκων

Ο οικισμός Τσικκαλιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσικκαλιών

Ο οικισμός Οχιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γερολιμένος

Ο οικισμός Φουκαλωτόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κίττας

Ο οικισμός Άγιος Ιωσήφ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κίττας

Ο οικισμός Ψίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κίττας

Ο οικισμός Μέζαπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κίττας

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κίττας

Ο οικισμός Καλοννοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κίττας

Ο οικισμός Κεχριάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κίττας

Ο οικισμός Νόμια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κίττας

Ο οικισμός Βλαχέρνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κίττας

Ο οικισμός Λάχος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κούνου

Ο οικισμός Σταυρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κούνου

Ο οικισμός Κηπούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κούνου

Ο οικισμός Κέρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κούνου

Ο οικισμός Καραβάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κούνου

Ο οικισμός Καλόπυργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κούνου

Ο οικισμός Εληά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κούνου

Ο οικισμός Δρυ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κούνου

Ο οικισμός Πάγκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κούνου

Ο οικισμός Τροχάλακας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κούνου

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κούνου

Ο οικισμός Πέπων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Μπουλαριών

Ο οικισμός Λεοντάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Μπουλαριών

Ο οικισμός Κάτω Μπουλαριοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Μπουλαριών

Ο οικισμός Μουντανίστικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τσικκαλιών

Το όνομα του οικισμού Πέπο του δήμου διορθώνεται σε Πέπων

Το όνομα του οικισμού Τσουκαλιά του δήμου διορθώνεται σε Τσικκαλιά

Ο δήμος καταργείται

Ο οικισμός Γαρδενίκια Άνω του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γαρδενίκια Κάτω του δήμου καταργείται.

Εκτύπωση  Αρχείο csv