ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Νικάνδρου (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Πύργος Οιτύλου

Ο οικισμός Χαριά προσαρτάται στο δήμο Νικάνδρου

Ο οικισμός Τριανταφυλλιά προσαρτάται στο δήμο Νικάνδρου

Ο οικισμός Νικάνδρι προσαρτάται στο δήμο Νικάνδρου

Ο οικισμός Χαρούδα προσαρτάται στο δήμο Νικάνδρου

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Πύργος Οιτύλου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Χαριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Τριανταφυλλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Νικάνδρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Χαρούδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv