ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Πέφνου (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Πλάτσα

Ο οικισμός Άνω Ρήγγλια προσαρτάται στο δήμο Πέφνου

Ο οικισμός Κοτρώνι προσαρτάται στο δήμο Πέφνου

Ο οικισμός Λοσνά προσαρτάται στο δήμο Πέφνου

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος προσαρτάται στο δήμο Πέφνου

Ο οικισμός Σελίστια προσαρτάται στο δήμο Πέφνου

Ο οικισμός Κάτω Ρήγγλια προσαρτάται στο δήμο Πέφνου

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Πλάτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο οικισμός Άνω Ρήγγλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο οικισμός Κοτρώνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο οικισμός Λοσνά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο οικισμός Σελίστια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο οικισμός Κάτω Ρήγγλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv