ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ανδανίας (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Διαβολίτσι

Ο οικισμός Παραπούγκι προσαρτάται στο δήμο Ανδανίας

Ο οικισμός Δουσίλα προσαρτάται στο δήμο Ανδανίας

Ο οικισμός Τρύφα προσαρτάται στο δήμο Ανδανίας

Ο οικισμός Τσορωτά προσαρτάται στο δήμο Ανδανίας

Ο οικισμός Λυκούρεσι προσαρτάται στο δήμο Ανδανίας

Ο οικισμός Κούρταγα προσαρτάται στο δήμο Ανδανίας

Ο οικισμός Μάλτα προσαρτάται στο δήμο Ανδανίας

Ο οικισμός Σανδάνι προσαρτάται στο δήμο Ανδανίας

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Κωνσταντίνοι αποσπάται από το δήμο Πολύχνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπούγα αποσπάται από το δήμο Πολύχνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγριλόβουνον αποσπάται από το δήμο Πολύχνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαντζάρι αποσπάται από το δήμο Πολύχνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαράντζα αποσπάται από το δήμο Πολύχνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλιάτα αποσπάται από το δήμο Πολύχνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο Πολύχνης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Παλαιοχώρι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Τρύφα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Τσορωτά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσορωτάς

Ο οικισμός Γλιάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γλιάτας

Ο οικισμός Διαβολίτσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Διαβολιτσίου

Ο οικισμός Δουσίλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δουσίλα

Ο οικισμός Κωνσταντίνοι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κωνσταντίνων

Ο οικισμός Κούρταγα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κούρταγα

Ο οικισμός Μάλτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μάλτας

Ο οικισμός Μπούγα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπούγας

Ο οικισμός Σανδάνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σανδάνης

Ο οικισμός Λυκούρεσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λυκουρεσίου

Ο οικισμός Αγριλόβουνον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγριλοβούνου

Ο οικισμός Παραπούγκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δουσίλα

Ο οικισμός Μαντζάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζευγολατιού

Ο δήμος καταργείται

Ο οικισμός Γαράντζα του δήμου καταργείται.

Εκτύπωση  Αρχείο csv