ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Οιχαλίας (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Τσαούσι

Ο οικισμός Κατσαρός προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Σιάμον προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Ρερέϊκα Καλύβια προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Σπανοχώρι προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Μούστα προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Τόσκεσι προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Αλητσελεπή προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Λουτρός προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Βελανιδιά προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Φίλια προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Δογατζήδες προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Σπαρτινού προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Μπάλα προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Σούλον προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από το δήμο Δερρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τζεφερεμίνι αποσπάται από το δήμο Δερρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελιγαλάς αποσπάται από το δήμο Στενυκλήρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζέζα αποσπάται από το δήμο Στενυκλήρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από το δήμο Στενυκλήρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλειτούργοι αποσπάται από το δήμο Στενυκλήρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζευγολατειό αποσπάται από το δήμο Στενυκλήρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σολάκι αποσπάται από το δήμο Στενυκλήρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύλοι Μονής Βουλκάνου αποσπάται από το δήμο Στενυκλήρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεροτριβή Μονής Βουλκάνου αποσπάται από το δήμο Στενυκλήρου και προσαρτάται στο δήμο

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Τσαούσι στον οικισμό Μελιγαλάς

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Σούλον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μύλοι Μονής Βουλκάνου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Νεροτριβή Μονής Βουλκάνου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σπαρτινού του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 3Α - 12/02/1851

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Μελιγαλάς στον οικισμό Σκάλα

ΦΕΚ 10Α - 29/03/1856

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Σκάλα στον οικισμό Μελιγαλάς

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Αλλαγή προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Τσουκαλέϊκα προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Χριστοφιλέϊκα προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Φίλια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φίλια

Ο οικισμός Λουτρός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λουτρού

Ο οικισμός Ζευγολατιό αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζευγολατιού

Ο οικισμός Αλειτούργοι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αλειτούργων

Ο οικισμός Σολάκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σολακίου

Ο οικισμός Μελιγαλάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μελιγαλά

Ο οικισμός Κατσαρός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κατσαρού

Ο οικισμός Μπάλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπάλας

Ο οικισμός Τσουκαλέϊκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσουκαλέϊκων

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκάλας

Ο οικισμός Τζεφερεμίνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τζεφερεμινίου

Ο οικισμός Αλητσελεπή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αλητσελεπή

Ο οικισμός Δογατζήδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Φίλια

Ο οικισμός Μούστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μερόπης

Ο οικισμός Τσαούσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μερόπης

Ο οικισμός Αλλαγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μερόπης

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μερόπης

Ο οικισμός Σπανοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μερόπης

Ο οικισμός Βελανιδιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μερόπης

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αλειτούργων

Ο οικισμός Ζέζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μελιγαλά

Ο οικισμός Σιάμον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κατσαρού

Ο οικισμός Τόσκεσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αλητσελεπή

Το όνομα του οικισμού Ζευγολατειό του δήμου διορθώνεται σε Ζευγολατιό

Το όνομα του οικισμού Ρερέϊκα Καλύβια του δήμου διορθώνεται σε Καλύβια

Ο δήμος καταργείται

Ο οικισμός Χριστοφιλέϊκα του δήμου καταργείται.

Εκτύπωση  Αρχείο csv