ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Παμίσου (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Νησί

Ο οικισμός Μαυρομμάτι προσαρτάται στο δήμο Παμίσου

Ο οικισμός Λυκότραφος προσαρτάται στο δήμο Παμίσου

Ο οικισμός Μάδαινα προσαρτάται στο δήμο Παμίσου

Ο οικισμός Τζιτζώρι προσαρτάται στο δήμο Παμίσου

ΦΕΚ 57Α - 22/09/1867

Ο οικισμός Νησί του δήμου μετονομάζεται σε Μεσσήνη

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Παραλία Μεσσήνης προσαρτάται στο δήμο Παμίσου

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Μαυρομμάτι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαυρομματίου Παμίσου

Ο οικισμός Λυκότραφος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λυκοτράφου

Ο οικισμός Μεσσήνη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεσσήνης (Νησίου)

Ο οικισμός Μάδαινα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαδαίνης

Ο οικισμός Τζιτζώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τζιτζώρι

Ο οικισμός Παραλία Μεσσήνης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεσσήνης (Νησίου)

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv