ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Πολύχνης (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κωνσταντίνοι

Ο οικισμός Μπούγα προσαρτάται στο δήμο Πολύχνης

Ο οικισμός Αγριλόβουνον προσαρτάται στο δήμο Πολύχνης

Ο οικισμός Μαντζάρι προσαρτάται στο δήμο Πολύχνης

Ο οικισμός Γαράντζα προσαρτάται στο δήμο Πολύχνης

Ο οικισμός Γλιάτα προσαρτάται στο δήμο Πολύχνης

Ο οικισμός Παλαιοχώρι προσαρτάται στο δήμο Πολύχνης

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Κωνσταντίνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδανίας

Ο οικισμός Μπούγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδανίας

Ο οικισμός Αγριλόβουνον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδανίας

Ο οικισμός Μαντζάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδανίας

Ο οικισμός Γαράντζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδανίας

Ο οικισμός Γλιάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδανίας

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδανίας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv