ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Τομέως (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Χαλβάτσο

Ο οικισμός Κουλουκάδα προσαρτάται στο δήμο Τομέως

Ο οικισμός Πολαίνα προσαρτάται στο δήμο Τομέως

Ο οικισμός Βούτενα προσαρτάται στο δήμο Τομέως

Ο οικισμός Μάκραινα προσαρτάται στο δήμο Τομέως

Ο οικισμός Δάσος προσαρτάται στο δήμο Τομέως

Ο οικισμός Κατζούκα προσαρτάται στο δήμο Τομέως

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Χαλβάτσο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

Ο οικισμός Κουλουκάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

Ο οικισμός Πολαίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

Ο οικισμός Βούτενα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

Ο οικισμός Μάκραινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

Ο οικισμός Δάσος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

Ο οικισμός Κατζούκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv