ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Υαμείας (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Πεντιά

Ο οικισμός Κλήμα προσαρτάται στο δήμο Υαμείας

Ο οικισμός Μαγκανιακό προσαρτάται στο δήμο Υαμείας

Ο οικισμός Δραΐνα προσαρτάται στο δήμο Υαμείας

Ο οικισμός Ζαγάρενα προσαρτάται στο δήμο Υαμείας

Ο οικισμός Κυνηγός προσαρτάται στο δήμο Υαμείας

Ο οικισμός Ξηροκάσι προσαρτάται στο δήμο Υαμείας

Ο οικισμός Ράδου προσαρτάται στο δήμο Υαμείας

Ο οικισμός Πουλίτσα προσαρτάται στο δήμο Υαμείας

Ο οικισμός Μάνεσης προσαρτάται στο δήμο Υαμείας

Ο οικισμός Κάτω Δαλακλή προσαρτάται στο δήμο Υαμείας

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Πεντιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

Ο οικισμός Κλήμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

Ο οικισμός Μαγκανιακό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

Ο οικισμός Δραΐνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

Ο οικισμός Ζαγάρενα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

Ο οικισμός Κυνηγός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

Ο οικισμός Ξηροκάσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

Ο οικισμός Ράδου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

Ο οικισμός Πουλίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

Ο οικισμός Μάνεσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

Ο οικισμός Κάτω Δαλακλή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv