ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Τραγαίας (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Χαλκί

Ο οικισμός Κεραμί προσαρτάται στο δήμο Τραγαίας

Ο οικισμός Καλόξυλος προσαρτάται στο δήμο Τραγαίας

Ο οικισμός Μονή προσαρτάται στο δήμο Τραγαίας

Ο οικισμός Μονήτσια προσαρτάται στο δήμο Τραγαίας

Ο οικισμός Κουτσοχειράδες προσαρτάται στο δήμο Τραγαίας

Ο οικισμός Κυνήδαρος προσαρτάται στο δήμο Τραγαίας

Ο οικισμός Ακάδημοι προσαρτάται στο δήμο Τραγαίας

Ο οικισμός Βουρβουριά προσαρτάται στο δήμο Τραγαίας

Ο οικισμός Δαμαλάς προσαρτάται στο δήμο Τραγαίας

Ο οικισμός Δαμαριώνας προσαρτάται στο δήμο Τραγαίας

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Φιλότιον αποσπάται από το δήμο Απειράνθου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Τσικαλαριόν προσαρτάται στο δήμο Τραγαίας

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Σίφωνες προσαρτάται στο δήμο Τραγαίας

Ο οικισμός Μετόχι προσαρτάται στο δήμο Τραγαίας

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Κυνήδαρος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κυνηδάρου

Ο οικισμός Μονή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μονής

Ο οικισμός Φιλότιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φιλοτίου

Ο οικισμός Δαμαριώνας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δαμαριώνος

Ο οικισμός Χαλκί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαλκίου

Ο οικισμός Σίφωνες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μονής

Ο οικισμός Βουρβουριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δαμαριώνος

Ο οικισμός Δαμαλάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δαμαριώνος

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαλκίου

Ο οικισμός Κεραμί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαλκίου

Ο οικισμός Ακάδημοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαλκίου

Ο οικισμός Τσικαλαριόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαλκίου

Ο οικισμός Μονήτσια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαλκίου

Ο οικισμός Κουτσοχεράδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαλκίου

Ο οικισμός Καλόξυλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαλκίου

Το όνομα του οικισμού Κουτσοχειράδες του δήμου διορθώνεται σε Κουτσοχεράδος

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv