ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Βίαντος (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ζαϊμόγλι

Ο οικισμός Μίσκα προσαρτάται στο δήμο Βίαντος

Ο οικισμός Κουρτάκι προσαρτάται στο δήμο Βίαντος

Ο οικισμός Πελεκανάδα προσαρτάται στο δήμο Βίαντος

Ο οικισμός Καρακασέλι προσαρτάται στο δήμο Βίαντος

Ο οικισμός Δάρας προσαρτάται στο δήμο Βίαντος

Ο οικισμός Μύλος Σουλεϊμάναγα προσαρτάται στο δήμο Βίαντος

Ο οικισμός Μύλοι τρείς του Ίσαρη προσαρτάται στο δήμο Βίαντος

Ο οικισμός Μύλοι τρείς των Αλμπανέων προσαρτάται στο δήμο Βίαντος

Ο οικισμός Ξενοδοχείον Σαγιά προσαρτάται στο δήμο Βίαντος

Ο οικισμός Ξενοδοχείον Λυκοτραφίτη προσαρτάται στο δήμο Βίαντος

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Μίσκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουφράσου

Ο οικισμός Κουρτάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουφράσου

Ο οικισμός Πελεκανάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουφράσου

Ο οικισμός Καρακασέλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουφράσου

Ο οικισμός Δάρας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουφράσου

Ο οικισμός Μύλος Σουλεϊμάναγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουφράσου

Ο οικισμός Μύλοι τρείς του Ίσαρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουφράσου

Ο οικισμός Μύλοι τρείς των Αλμπανέων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουφράσου

Ο οικισμός Ξενοδοχείον Σαγιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουφράσου

Ο οικισμός Ξενοδοχείον Λυκοτραφίτη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουφράσου

Ο οικισμός Ζαϊμόγλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουφράσου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv