ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Νέας Κρήτης (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Νέα Κρήτη

Ο οικισμός Αγατζίκι προσαρτάται στο δήμο Νέας Κρήτης

Ο οικισμός Γιαπαπιά προσαρτάται στο δήμο Νέας Κρήτης

Ο οικισμός Λαχανάδα προσαρτάται στο δήμο Νέας Κρήτης

Ο οικισμός Καινούργιο Χωριό προσαρτάται στο δήμο Νέας Κρήτης

Ο οικισμός Αγία Μαριάννα (νήσος) προσαρτάται στο δήμο Νέας Κρήτης

Ο οικισμός Σχίζα (νήσος) προσαρτάται στο δήμο Νέας Κρήτης

Ο οικισμός Κουβοτσά προσαρτάται στο δήμο Νέας Κρήτης

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Νέα Κρήτη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Ο οικισμός Αγατζίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Ο οικισμός Κουβοτσά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Ο οικισμός Γιαπαπιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Ο οικισμός Λαχανάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Ο οικισμός Καινούργιο Χωριό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Ο οικισμός Αγία Μαριάννα (νήσος) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Ο οικισμός Σχίζα (νήσος) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv