ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Σκάρμιγκος (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Σκάρμιγκα

Ο οικισμός Πισπίσια προσαρτάται στο δήμο Σκάρμιγκος

Ο οικισμός Νάσια προσαρτάται στο δήμο Σκάρμιγκος

Ο οικισμός Μανιάκι προσαρτάται στο δήμο Σκάρμιγκος

Ο οικισμός Κοντογόνι προσαρτάται στο δήμο Σκάρμιγκος

Ο οικισμός Μαργέλι προσαρτάται στο δήμο Σκάρμιγκος

Ο οικισμός Μηλιώτη προσαρτάται στο δήμο Σκάρμιγκος

Ο οικισμός Βλάσης προσαρτάται στο δήμο Σκάρμιγκος

Ο οικισμός Ρούτζη προσαρτάται στο δήμο Σκάρμιγκος

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Σκάρμιγκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουφράσου

Ο οικισμός Πισπίσια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουφράσου

Ο οικισμός Νάσια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουφράσου

Ο οικισμός Μανιάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουφράσου

Ο οικισμός Κοντογόνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουφράσου

Ο οικισμός Μαργέλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουφράσου

Ο οικισμός Μηλιώτη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουφράσου

Ο οικισμός Βλάσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουφράσου

Ο οικισμός Ρούτζη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουφράσου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv