ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Λεβετσόβης (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λεβέτσοβα από το δήμο Κροκεών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αλαΐμπεης αποσπάται από το δήμο Κροκεών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 205Α - 11/11/1916

Ο οικισμός Κλούμιτσα προσαρτάται στην κοινότητα Λεβετσόβης

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μοναχόλακκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεβετσόβης

Αναγνώριση του οικισμού Καράτζα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεβετσόβης

Αναγνώριση του οικισμού Κατσικόπουλο και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεβετσόβης

Αναγνώριση του οικισμού Βρυσούλι και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεβετσόβης

Αναγνώριση του οικισμού Χέρσοβα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεβετσόβης

Αναγνώριση του οικισμού Ψηφίον και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεβετσόβης

Αναγνώριση του οικισμού Μακριά Χούνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεβετσόβης

ΦΕΚ 6Β - 26/01/1927

Ο οικισμός Λεβέτσοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κροκεαί

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κροκεών

Κ. Κροκεών (Λακωνίας)

ΦΕΚ 6Β - 26/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λεβετσόβης

16/05/1928

Ο οικισμός Κλούμιτσα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μακριά Χούνη της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μοναχόλακκα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καράτζα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κατσικόπουλο της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Βρυσούλι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ψηφίον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Αλαΐμπεης της κοινότητας μετονομάζεται σε Φάρος

Ο οικισμός Χέρσοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πύργος

ΦΕΚ 303Α - 28/12/1956

Ο οικισμός Ασήμιον αποσπάται από την κοινότητα Βασιλακίου και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Ο οικισμός Πύργος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κροκεαί αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Κροκεών

Ο οικισμός Ασήμιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κροκεών

Ο οικισμός Φάρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κροκεών

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv