ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αυλώνος (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Σιδηρόκαστρο

Ο οικισμός Καλλίσταινα προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Βανάδα προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Μουρτάτον προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Αγαλιανή προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Βλασσάδα προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Καλονερόν προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Καραμουσταφάς προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Πλατάνια προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Πιτσιά αποσπάται από το δήμο Δωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρίπεσι αποσπάται από το δήμο Δωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγριλιά αποσπάται από το δήμο Δωρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Βλασσάδα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κοπάνιτσα προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Σκλαβέϊκα προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Κάκαβας προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Κακή Σκάλα προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Μπούζι προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Μάρμαρα προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Βανάδα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κακή Σκάλα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μάρμαρα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βλασσάδα προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Φόνισσα προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Αγιαννάκης προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Αϊσέρη προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Βανάδα προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Καμάρι προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Καϋμένη Γυναίκα προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Τρουκάκι προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Τσαμπουλίδι προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Τριφυλίας

Δ. Αυλώνος (Τριφυλίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Τριφυλίας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Τριφυλίας και υπάγεται στο νομό Μεσσηνίας

Δ. Αυλώνος (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μεσσηνίας από το νομό Τριφυλίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Μουρτάτον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μουρτάτου

Ο οικισμός Κοπάνιτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοπανίτσης

Ο οικισμός Καραμουσταφάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καραμουσταφά

Ο οικισμός Αγαλιανή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγαλιανής

Ο οικισμός Πιτσιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πιτσιών

Ο οικισμός Πλατάνια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πλατανίων

Ο οικισμός Σιδηρόκαστρο αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σιδηροκάστρου

Ο οικισμός Ρίπεσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ριπεσίου

Ο οικισμός Αγριλιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγριλιάς Τριφυλίας

Ο οικισμός Κάκαβας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μουρτάτου

Ο οικισμός Τρουκάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κοπανίτσης

Ο οικισμός Φόνισσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κοπανίτσης

Ο οικισμός Σκλαβέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καραμουσταφά

Ο οικισμός Καλλίσταινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καραμουσταφά

Ο οικισμός Αγιαννάκης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγαλιανής

Ο οικισμός Βλασσάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγαλιανής

Ο οικισμός Καϋμένη Γυναίκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγαλιανής

Ο οικισμός Καλονερόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγαλιανής

Ο οικισμός Αϊσέρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγαλιανής

Ο οικισμός Μπούζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγαλιανής

Ο οικισμός Καμάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πιτσιών

Ο οικισμός Τσαμπουλίδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σιδηροκάστρου

Ο οικισμός Βανάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σιδηροκάστρου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv