ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Εράνης (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Φιλιατρά

Ο οικισμός Χαλαζόνι προσαρτάται στο δήμο Εράνης

Ο οικισμός Καναλουπού προσαρτάται στο δήμο Εράνης

Ο οικισμός Χριστιάνον προσαρτάται στο δήμο Εράνης

Ο οικισμός Πισολούρια προσαρτάται στο δήμο Εράνης

Ο οικισμός Μώραινα προσαρτάται στο δήμο Εράνης

Ο οικισμός Βάλτα προσαρτάται στο δήμο Εράνης

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μώραινα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κατσίμπαλης προσαρτάται στο δήμο Εράνης

Ο οικισμός Μετόχι Μονής Σκαφιδιάς προσαρτάται στο δήμο Εράνης

Ο οικισμός Μονή Ευαγγελιστρίας προσαρτάται στο δήμο Εράνης

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μετόχι Μονής Σκαφιδιάς του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Ευαγγελιστρίας του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Πισολούρια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αγία Κυριακή προσαρτάται στο δήμο Εράνης

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Τριφυλίας

Δ. Εράνης (Τριφυλίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Τριφυλίας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Τριφυλίας και υπάγεται στο νομό Μεσσηνίας

Δ. Εράνης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μεσσηνίας από το νομό Τριφυλίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Χαλαζόνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαλαζονίου

Ο οικισμός Φιλιατρά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φιλιατρών

Ο οικισμός Χριστιάνον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χριστιάνου

Ο οικισμός Βάλτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βάλτας

Ο οικισμός Καναλουπού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαλαζονίου

Ο οικισμός Κατσίμπαλης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Φιλιατρών

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Φιλιατρών

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv