ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ηλεκτρίδος (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ψάρι

Ο οικισμός Διμάνδρα προσαρτάται στο δήμο Ηλεκτρίδος

Ο οικισμός Σύρτζι προσαρτάται στο δήμο Ηλεκτρίδος

Ο οικισμός Κλέσουρα προσαρτάται στο δήμο Ηλεκτρίδος

Ο οικισμός Κατζούρα προσαρτάται στο δήμο Ηλεκτρίδος

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Ψάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Διμάνδρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Σύρτζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Κλέσουρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Κατζούρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 49Α - 08/11/1876

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ψάρι από το δήμο Δωρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Διμάνδρα αποσπάται από το δήμο Δωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σύρτζι αποσπάται από το δήμο Δωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλέσουρα αποσπάται από το δήμο Δωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατζούρα αποσπάται από το δήμο Δωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλάκα αποσπάται από το δήμο Δωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλκιάς προσαρτάται στο δήμο Ηλεκτρίδος

ΦΕΚ 89Α - 29/08/1882

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Ηλέκτρας

Δ. Ηλέκτρας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 89Α - 29/08/1882

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Ηλεκτρίδος

ΦΕΚ 282Α - 13/08/1892

Ο οικισμός Ψάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Διμάνδρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Κατζούρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Κλέσουρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Χαλκιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Σύρτζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Βλάκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv