ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Πλαταμώδους (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Γαργαλιάνοι

Ο οικισμός Πανίτσα προσαρτάται στο δήμο Πλαταμώδους

Ο οικισμός Φλώκα Τριφυλίας προσαρτάται στο δήμο Πλαταμώδους

Ο οικισμός Μουζούστα προσαρτάται στο δήμο Πλαταμώδους

Ο οικισμός Χασάναγα προσαρτάται στο δήμο Πλαταμώδους

ΦΕΚ 80Α - 28/12/1836

Ο οικισμός Νήσος Πρώτη προσαρτάται στο δήμο Πλαταμώδους

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Γαργαλιάνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλεσσιάδος

Ο οικισμός Πανίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλεσσιάδος

Ο οικισμός Φλώκα Τριφυλίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλεσσιάδος

Ο οικισμός Μουζούστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλεσσιάδος

Ο οικισμός Χασάναγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλεσσιάδος

Ο οικισμός Νήσος Πρώτη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλεσσιάδος

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 45Α - 23/11/1855

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Γαργαλιάνοι από το δήμο Φλεσσιάδος και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Πανίτσα αποσπάται από το δήμο Φλεσσιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλώκα Τριφυλίας αποσπάται από το δήμο Φλεσσιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουζούστα αποσπάται από το δήμο Φλεσσιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χασάναγα αποσπάται από το δήμο Φλεσσιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νήσος Πρώτη αποσπάται από το δήμο Φλεσσιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος Τριφυλίας αποσπάται από το δήμο Φλεσσιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγορέλιτζα αποσπάται από το δήμο Φλεσσιάδος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Νήσος Πρώτη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μαραθόπολις προσαρτάται στο δήμο Πλαταμώδους

Ο οικισμός Τραγάνες προσαρτάται στο δήμο Πλαταμώδους

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Πανίτσα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Χασάναγα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Τριφυλίας

Δ. Πλαταμώδους (Τριφυλίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Τριφυλίας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Τριφυλίας και υπάγεται στο νομό Μεσσηνίας

Δ. Πλαταμώδους (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μεσσηνίας από το νομό Τριφυλίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Φλώκα Τριφυλίας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φλώκας Τριφυλίας

Ο οικισμός Πύργος Τριφυλίας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πύργου Τριφυλίας

Ο οικισμός Μαραθόπολις αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαραθοπόλεως

Ο οικισμός Γαργαλιάνοι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαργαλιάνων

Ο οικισμός Αγορέλιτζα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγορέλιτζας

Ο οικισμός Μουζούστα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μουζούστης

Ο οικισμός Τραγάνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μουζούστης

Το όνομα του οικισμού Τραγάνες του δήμου διορθώνεται σε Τραγάνα

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv