ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Τριπύλης (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ραυτόπουλον

Ο οικισμός Κλωνί προσαρτάται στο δήμο Τριπύλης

Ο οικισμός Ασούτενα προσαρτάται στο δήμο Τριπύλης

Ο οικισμός Λιχούδεσι προσαρτάται στο δήμο Τριπύλης

Ο οικισμός Τριπύλα προσαρτάται στο δήμο Τριπύλης

Ο οικισμός Λαντσουνάτον προσαρτάται στο δήμο Τριπύλης

Ο οικισμός Καλογερέσι προσαρτάται στο δήμο Τριπύλης

Ο οικισμός Λεσοβίτι προσαρτάται στο δήμο Τριπύλης

Ο οικισμός Σελάς προσαρτάται στο δήμο Τριπύλης

Ο οικισμός Δάρας προσαρτάται στο δήμο Τριπύλης

Ο οικισμός Λεντεκάδα προσαρτάται στο δήμο Τριπύλης

Ο οικισμός Μάλι προσαρτάται στο δήμο Τριπύλης

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Δάρας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κυπαρισσίας

Ο οικισμός Λεντεκάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κυπαρισσίας

Ο οικισμός Μάλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κυπαρισσίας

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Αετός αποσπάται από το δήμο Αετού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιδίσοβα αποσπάται από το δήμο Αετού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μποντιά αποσπάται από το δήμο Αετού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαλίκι αποσπάται από το δήμο Αετού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρυμπόπη αποσπάται από το δήμο Αετού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαρακηνάδα αποσπάται από το δήμο Αετού και προσαρτάται στο δήμο

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Ραυτόπουλον στον οικισμό Σελάς

ΦΕΚ 29Α - 17/11/1842

Ο οικισμός Δάρας αποσπάται από το δήμο Κυπαρισσίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεντεκάδα αποσπάται από το δήμο Κυπαρισσίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάλι αποσπάται από το δήμο Κυπαρισσίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 6Α - 06/03/1843

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Σελάς στον οικισμό Σαρακηνάδα

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Κοπανάκι προσαρτάται στο δήμο Τριπύλης

Ο οικισμός Αρτίκι προσαρτάται στο δήμο Τριπύλης

Ο οικισμός Λάζια προσαρτάται στο δήμο Τριπύλης

Ο οικισμός Κρίτσι προσαρτάται στο δήμο Τριπύλης

ΦΕΚ 49Α - 08/11/1876

Ο οικισμός Αετός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Αετού

Ο οικισμός Βιδίσοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αετού

Ο οικισμός Μποντιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αετού

Ο οικισμός Μαλίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αετού

Ο οικισμός Βαρυμπόπη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αετού

Ο οικισμός Σαρακηνάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αετού

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Σαρακηνάδα στον οικισμό Ραυτόπουλον

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Κοπανάκι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αρτίκι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λάζια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κρίτσι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Τριφυλίας

Δ. Τριπύλης (Τριφυλίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Τριφυλίας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Τριφυλίας και υπάγεται στο νομό Μεσσηνίας

Δ. Τριπύλης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μεσσηνίας από το νομό Τριφυλίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Σελάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σελά

Ο οικισμός Καλογερέσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλογερεσίου

Ο οικισμός Ραυτόπουλον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ραυτοπούλου

Ο οικισμός Μάλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μάλας

Ο οικισμός Λυκουδέσι ή Λιχουδέσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λυκουδεσίου ή Λιχουδεσίου

Ο οικισμός Λαντζουνάτον ή Λαντζολά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαντζολά ή Λαντζουνάτου

Ο οικισμός Λεσοβίτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σελά

Ο οικισμός Τριπύλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καλογερεσίου

Ο οικισμός Κλωνί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λυκουδεσίου ή Λιχουδεσίου

Ο οικισμός Ασούτενα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λυκουδεσίου ή Λιχουδεσίου

Το όνομα του οικισμού Μάλι του δήμου διορθώνεται σε Μάλα

Το όνομα του οικισμού Λιχούδεσι του δήμου διορθώνεται σε Λυκουδέσι ή Λιχουδέσι

Το όνομα του οικισμού Λαντσουνάτον του δήμου διορθώνεται σε Λαντζουνάτον ή Λαντζολά

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv