ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Θρονίου (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Καινούργιον

Ο οικισμός Ρωμάνι προσαρτάται στο δήμο Θρονίου

Ο οικισμός Δερβισάδες προσαρτάται στο δήμο Θρονίου

Ο οικισμός Κόμνηνα προσαρτάται στο δήμο Θρονίου

Ο οικισμός Ρεγγίνιον προσαρτάται στο δήμο Θρονίου

Ο οικισμός Καθάραις προσαρτάται στο δήμο Θρονίου

Ο οικισμός Χάρμα προσαρτάται στο δήμο Θρονίου

Ο οικισμός Καρυά προσαρτάται στο δήμο Θρονίου

Ο οικισμός Πικράκι προσαρτάται στο δήμο Θρονίου

Ο οικισμός Μαρτίτσα προσαρτάται στο δήμο Θρονίου

Ο οικισμός Παλιοχώρι προσαρτάται στο δήμο Θρονίου

Δ. Θρονίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Πικράκι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μαρτίτσα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Παλιοχώρι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 1Α - 13/01/1856

Ο οικισμός Θρόνιον προσαρτάται στο δήμο Θρονίου

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Καινούργιον στον οικισμό Θρόνιον

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Ρωμάνι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 339Α - 16/12/1887

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Θρόνιον στον οικισμό Ρεγγίνιον

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Καμένα Βούρλα προσαρτάται στο δήμο Θρονίου

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Θρονίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Θρονίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Δερβισάδες ή Άγιος Σεραφείμ αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δερβισάδων ή Αγίου Σεραφείμ

Ο οικισμός Καινούργιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καινούργιου

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρυάς

Ο οικισμός Κόμνηνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κομνήνης

Ο οικισμός Ρεγγίνιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ρεγγινίου

Ο οικισμός Καμένα Βούρλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καινούργιου

Ο οικισμός Θρόνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καινούργιου

Ο οικισμός Καθάραις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ρεγγινίου

Ο οικισμός Χάρμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ρεγγινίου

Το όνομα του οικισμού Δερβισάδες του δήμου διορθώνεται σε Δερβισάδες ή Άγιος Σεραφείμ

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv