ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αλόπης (Δρυόπων) (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Φραντζής

Ο οικισμός Κομποτάδες προσαρτάται στο δήμο Αλόπης (Δρυόπων)

Ο οικισμός Αλπόσπητα προσαρτάται στο δήμο Αλόπης (Δρυόπων)

Ο οικισμός Βαρδάταις προσαρτάται στο δήμο Αλόπης (Δρυόπων)

Ο οικισμός Δύο Βουνά προσαρτάται στο δήμο Αλόπης (Δρυόπων)

Ο οικισμός Δέλφινον προσαρτάται στο δήμο Αλόπης (Δρυόπων)

Ο οικισμός Κωσταλέξης προσαρτάται στο δήμο Αλόπης (Δρυόπων)

Ο οικισμός Μονή Μεταμορφώσεως προσαρτάται στο δήμο Αλόπης (Δρυόπων)

Ο οικισμός Καμάκι προσαρτάται στο δήμο Αλόπης (Δρυόπων)

Ο οικισμός Σέλιθρον προσαρτάται στο δήμο Αλόπης (Δρυόπων)

Ο οικισμός Δρέμισσα προσαρτάται στο δήμο Αλόπης (Δρυόπων)

Ο οικισμός Βρέλλον προσαρτάται στο δήμο Αλόπης (Δρυόπων)

02-07-1841

Ο οικισμός Κομποτάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλειωτών

Ο οικισμός Αλπόσπητα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλειωτών

Ο οικισμός Βαρδάταις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλειωτών

Ο οικισμός Δύο Βουνά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλειωτών

Ο οικισμός Δέλφινον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλειωτών

Ο οικισμός Κωσταλέξης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλειωτών

Ο οικισμός Φραντζής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλειωτών

Ο οικισμός Μονή Μεταμορφώσεως αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλειωτών

Ο οικισμός Καμάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλειωτών

Ο οικισμός Σέλιθρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλειωτών

Ο οικισμός Δρέμισσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλειωτών

Ο οικισμός Βρέλλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλειωτών

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv