ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Οιτών (Τράχινος) (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Δαμάστα

Ο οικισμός Μοσχοχώρι προσαρτάται στο δήμο Οιτών (Τράχινος)

Ο οικισμός Δρακοσπηλιά προσαρτάται στο δήμο Οιτών (Τράχινος)

Ο οικισμός Μουσταφάμπεη προσαρτάται στο δήμο Οιτών (Τράχινος)

Ο οικισμός Ελευθεροχώρι προσαρτάται στο δήμο Οιτών (Τράχινος)

Ο οικισμός Προκοβενίκος προσαρτάται στο δήμο Οιτών (Τράχινος)

Ο οικισμός Μονή Δαμάστας προσαρτάται στο δήμο Οιτών (Τράχινος)

Ο οικισμός Νευρόπολις προσαρτάται στο δήμο Οιτών (Τράχινος)

02-07-1841

Ο οικισμός Δαμάστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλειωτών

Ο οικισμός Δρακοσπηλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλειωτών

Ο οικισμός Μουσταφάμπεη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλειωτών

Ο οικισμός Ελευθεροχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλειωτών

Ο οικισμός Προκοβενίκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλειωτών

Ο οικισμός Μονή Δαμάστας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλειωτών

Ο οικισμός Νευρόπολις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλειωτών

Ο δήμος καταργείται

02-07-1941

Ο οικισμός Μοσχοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ηρακλειωτών

Εκτύπωση  Αρχείο csv