ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Μάκριδος (Παραχελωϊτών) (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μάκρυσι

Ο οικισμός Λιανοκλάδιον προσαρτάται στο δήμο Μάκριδος (Παραχελωϊτών)

Ο οικισμός Γραμμένη Ράχη προσαρτάται στο δήμο Μάκριδος (Παραχελωϊτών)

Ο οικισμός Κούρνοβον προσαρτάται στο δήμο Μάκριδος (Παραχελωϊτών)

Ο οικισμός Ασβέστιον προσαρτάται στο δήμο Μάκριδος (Παραχελωϊτών)

Ο οικισμός Δερβένι προσαρτάται στο δήμο Μάκριδος (Παραχελωϊτών)

Ο οικισμός Καρυά προσαρτάται στο δήμο Μάκριδος (Παραχελωϊτών)

Ο οικισμός Ζέλη προσαρτάται στο δήμο Μάκριδος (Παραχελωϊτών)

Ο οικισμός Καλαμάκι προσαρτάται στο δήμο Μάκριδος (Παραχελωϊτών)

Ο οικισμός Στύρφακα προσαρτάται στο δήμο Μάκριδος (Παραχελωϊτών)

Ο οικισμός Αμούρι προσαρτάται στο δήμο Μάκριδος (Παραχελωϊτών)

Ο οικισμός Αρχάνιον προσαρτάται στο δήμο Μάκριδος (Παραχελωϊτών)

Ο οικισμός Παληούριον προσαρτάται στο δήμο Μάκριδος (Παραχελωϊτών)

ΦΕΚ 80Α - 28/12/1836

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Μάκρυσι στον οικισμό Λιανοκλάδιον

02-07-1841

Ο οικισμός Λιανοκλάδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Μάκρυσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Γραμμένη Ράχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Κούρνοβον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Ασβέστιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Δερβένι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Ζέλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Καλαμάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Στύρφακα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Αμούρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Αρχάνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Παληούριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο δήμος καταργείται

Δ. Παραχελωϊτών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 41Α - 10/10/1869

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Λιανοκλάδιον από το δήμο Μακρακώμης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κούρνοβον αποσπάται από το δήμο Μακρακώμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο Μακρακώμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζέλη αποσπάται από το δήμο Μακρακώμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμάκι αποσπάται από το δήμο Μακρακώμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στύρφακα αποσπάται από το δήμο Μακρακώμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμούρι αποσπάται από το δήμο Μακρακώμης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Καλαμάκι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Παραχελωϊτών (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Κατσικόβρυση προσαρτάται στο δήμο Παραχελωϊτών

Ο οικισμός Σαπολίθι προσαρτάται στο δήμο Παραχελωϊτών

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Παραχελωϊτών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Λιανοκλάδιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λιανοκλαδίου

Ο οικισμός Δερβέν Καρυά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δερβέν - Καρυάς

Ο οικισμός Στύρφακα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στύρφακας

Ο οικισμός Αρχάνιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αρχανίου

Ο οικισμός Ζέλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λιανοκλαδίου

Το όνομα του οικισμού Καρυά του δήμου διορθώνεται σε Δερβέν Καρυά

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Κατσικόβρυση του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σαπολίθι του δήμου καταργείται.

Εκτύπωση  Αρχείο csv