ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ροδοντίων (Οιτών) (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Παύλιανη

Ο οικισμός Γαρδικάκι προσαρτάται στο δήμο Ροδοντίων (Οιτών)

Ο οικισμός Κουμαρίτσι προσαρτάται στο δήμο Ροδοντίων (Οιτών)

Ο οικισμός Σκληθράκι προσαρτάται στο δήμο Ροδοντίων (Οιτών)

02-07-1841

Ο οικισμός Παύλιανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλειωτών

Ο οικισμός Γαρδικάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλειωτών

Ο οικισμός Κουμαρίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλειωτών

Ο οικισμός Σκληθράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλειωτών

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv