ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Τολοφώνος (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Βιτρινίτσα

Ο οικισμός Κίσσελη προσαρτάται στο δήμο Τολοφώνος

Ο οικισμός Βίδαβος προσαρτάται στο δήμο Τολοφώνος

6305/11/1836

Ο οικισμός Μαλανδρίνον αποσπάται από το δήμο Όλπης (Ολισώνος) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλέσσα αποσπάται από το δήμο Όλπης (Ολισώνος) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σώταινα αποσπάται από το δήμο Όλπης (Ολισώνος) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βραΐλα αποσπάται από το δήμο Όλπης (Ολισώνος) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλιά αποσπάται από το δήμο Όλπης (Ολισώνος) και προσαρτάται στο δήμο

63

Ο οικισμός Μαραζά αποσπάται από το δήμο Οιάνθης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξυλογαϊδάρα αποσπάται από το δήμο Οιάνθης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελενίκος αποσπάται από το δήμο Οιάνθης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάκρυση αποσπάται από το δήμο Οιάνθης και προσαρτάται στο δήμο

Δ. Τολοφώνος (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μαλανδρίνον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιτίου

Ο οικισμός Βραΐλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιτίου

ΦΕΚ 130Α - 31/12/1880

Ο οικισμός Ξυλογαϊδάρα του δήμου μετονομάζεται σε Ξυλογάδειρα

ΦΕΚ 50Α - 06/03/1893

Ο οικισμός Ερατεινή προσαρτάται στο δήμο Τολοφώνος

12/09/1896

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Τολοφωνίων

Δ. Τολοφωνίων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

Ο οικισμός Ερατεινή του δήμου μετονομάζεται σε Τολοφών

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Τολοφώνος

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Τροιζώνια προσαρτάται στο δήμο Τολοφωνίων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Δ. Τολοφωνίων (Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 155Α - 24/07/1901

Ο οικισμός Τολοφών του δήμου μετονομάζεται σε Ερατεινή

Ο οικισμός Ξυλογάδειρα του δήμου μετονομάζεται σε Καλλιθέα

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Τολοφώνος

Δ. Τολοφώνος (Φωκίδος)

ΦΕΚ 155Α - 24/07/1901

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Τολοφωνίων

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Τολοφώνος (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φωκίδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Βύδαβη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βύδαβης

Ο οικισμός Πλέσσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πλέσσας

Ο οικισμός Ερατεινή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ερατεινής

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλλιθέας

Ο οικισμός Μάκρυση αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μάκρυση

Ο οικισμός Μηλιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μηλιάς

Ο οικισμός Βιτρινίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βιτρινίτσης

Ο οικισμός Μαραζά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαραζά

Ο οικισμός Κίσσελη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κίσσελης

Ο οικισμός Τροιζώνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καλλιθέας

Ο οικισμός Σώταινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καλλιθέας

Ο οικισμός Βελενίκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κίσσελης

Το όνομα του οικισμού Βίδαβος του δήμου διορθώνεται σε Βύδαβη

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv