ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Δωριέων (Φωκίδος και Λοκρίδος)

ΦΕΚ 80Α - 28/12/1836

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Καστέλλι από το δήμο Ερινεού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κουκουβίστα αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χλωμός αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάργιανη αποσπάται από το δήμο Λιλαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γραβιάς Χάνι αποσπάται από το δήμο Λιλαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάνιανη προσαρτάται στο δήμο Δωριέων

Ο οικισμός Σκλήθρος προσαρτάται στο δήμο Δωριέων

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Σουβάλα αποσπάται από το δήμο Λιλαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παληοχώρι αποσπάται από το δήμο Λιλαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Αγόριανη αποσπάται από το δήμο Χαραδραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαριολάταις αποσπάται από το δήμο Χαραδραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπράλλος αποσπάται από το δήμο Χαραδραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι Προφήτου Ηλιού αποσπάται από το δήμο Χαραδραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Αγόριανη προσαρτάται στο δήμο Δωριέων

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Καστέλλι στον οικισμό Κάτω Αγόριανη

ΦΕΚ 24Α - 15/10/1842

Ο οικισμός Γραβιά προσαρτάται στο δήμο Δωριέων

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Κάτω Αγόριανη στον οικισμό Γραβιά

Δ. Δωριέων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μετόχι Προφήτου Ηλιού του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γραβιάς Χάνι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Γκούρα προσαρτάται στο δήμο Δωριέων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Δ. Δωριέων (Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Κάνιανη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άνω Κάνιανη προσαρτάται στο δήμο Δωριέων

Ο οικισμός Κάτω Κάνιανη προσαρτάται στο δήμο Δωριέων

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Δωριέων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φωκίδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Κάτω Κάνιανη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Κάνιανης

Ο οικισμός Βάργιανη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαργιάνης

Ο οικισμός Γραβιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γραβιάς

Ο οικισμός Άνω Αγόριανη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Αγόριανης

Ο οικισμός Κοκκουβίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοκκουβίτσας

Ο οικισμός Καστέλλι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καστελλίου

Ο οικισμός Κάτω Αγόριανη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Αγόριανης Παρνασσίδος

Ο οικισμός Μαριολάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαριολάτας

Ο οικισμός Σουβάλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σουβάλας

Ο οικισμός Παληοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παληοχωρίου Δωριέων

Ο οικισμός Μπράλλος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπράλλου

Ο οικισμός Άνω Κάνιανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Κάνιανης

Ο οικισμός Σκλήθρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κοκκουβίτσας

Ο οικισμός Χλωμός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καστελλίου

Ο οικισμός Γκούρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαριολάτας

Το όνομα του οικισμού Κουκουβίστα του δήμου διορθώνεται σε Κοκκουβίτσα

Το όνομα του οικισμού Μαριολάταις του δήμου διορθώνεται σε Μαριολάτα

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv