ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Υαίας (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λιδωρίκιον

Ο οικισμός Σκαλούλα προσαρτάται στο δήμο Υαίας

Ο οικισμός Καρούτες προσαρτάται στο δήμο Υαίας

Ο οικισμός Στρούζα προσαρτάται στο δήμο Υαίας

Ο οικισμός Σεβεδίκος προσαρτάται στο δήμο Υαίας

Ο οικισμός Άβορος προσαρτάται στο δήμο Υαίας

Ο οικισμός Λευκαδίτι προσαρτάται στο δήμο Υαίας

6305/11/1836

Ο οικισμός Λιδωρίκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιτίου

Ο οικισμός Σκαλούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιτίου

Ο οικισμός Καρούτες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιτίου

Ο οικισμός Στρούζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιτίου

Ο οικισμός Σεβεδίκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιτίου

Ο οικισμός Άβορος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιτίου

Ο οικισμός Λευκαδίτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιτίου

Ο δήμος καταργείται

Δ. Υαίας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 57Α - 31/12/1869

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Γρανίτσα από το δήμο Αιγιτίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κλήμα Υαίας αποσπάται από το δήμο Αιγιτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λούτσοβος αποσπάται από το δήμο Αιγιτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κονιάκος αποσπάται από το δήμο Αιγιτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριβίδι αποσπάται από το δήμο Αιγιτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βοστινίτσα αποσπάται από το δήμο Κροκυλίου και προσαρτάται στο δήμο

02/04/1894

Ο οικισμός Βελούχοβον προσαρτάται στο δήμο Υαίας

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Δ. Υαίας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Υαίας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φωκίδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Βοστινίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βοστινίτσης

Ο οικισμός Γρανίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γρανίτσας

Ο οικισμός Κουνιάκοι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουνιάκων

Ο οικισμός Κλήμα Υαίας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κλήματος Υαίας

Ο οικισμός Λούτσοβος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γρανίτσας

Ο οικισμός Βελόσχοβον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κλήματος Υαίας

Ο οικισμός Τριβίδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κλήματος Υαίας

Το όνομα του οικισμού Κονιάκος του δήμου διορθώνεται σε Κουνιάκοι

Το όνομα του οικισμού Βελούχοβον του δήμου διορθώνεται σε Βελόσχοβον

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv