ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Οιάνθης (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μαραζά

Ο οικισμός Ξυλογαϊδάρα προσαρτάται στο δήμο Οιάνθης

Ο οικισμός Βελενίκος προσαρτάται στο δήμο Οιάνθης

Ο οικισμός Μάκρυση προσαρτάται στο δήμο Οιάνθης

Ο οικισμός Καρούτια προσαρτάται στο δήμο Οιάνθης

Ο οικισμός Σεργούλα προσαρτάται στο δήμο Οιάνθης

Ο οικισμός Παλαιοχώρι προσαρτάται στο δήμο Οιάνθης

6305/11/1836

Ο οικισμός Καρούτια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ποτιδανείας

Ο οικισμός Σεργούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ποτιδανείας

Ο δήμος καταργείται

63

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ποτιδανείας

Ο οικισμός Μαραζά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τολοφώνος

Ο οικισμός Ξυλογαϊδάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τολοφώνος

Ο οικισμός Βελενίκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τολοφώνος

Ο οικισμός Μάκρυση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τολοφώνος

Εκτύπωση  Αρχείο csv