ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ολυμπίων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Δούκας από το δήμο Κλαδέας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Νεμούτα αποσπάται από το δήμο Κλαδέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάρδιζα αποσπάται από το δήμο Κλαδέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάλας αποσπάται από το δήμο Κλαδέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόθος αποσπάται από το δήμο Κλαδέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάσδικας αποσπάται από το δήμο Κλαδέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλιαίς αποσπάται από το δήμο Κλαδέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κριεκούκι αποσπάται από το δήμο Κυθηρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρέφι αποσπάται από το δήμο Κυθηρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σμύλα αποσπάται από το δήμο Κυθηρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπρούμα αποσπάται από το δήμο Κυθηρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουρνάρι αποσπάται από το δήμο Κυθηρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καυκανιά αποσπάται από το δήμο Κυθηρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο Κυθηρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλώκας αποσπάται από το δήμο Κυθηρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρούβα αποσπάται από το δήμο Κυθηρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βέλιζα αποσπάται από το δήμο Πίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στραβοκέφαλον αποσπάται από το δήμο Πίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοιράκα αποσπάται από το δήμο Πίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λούβρο αποσπάται από το δήμο Πίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άσπρα Σπίτια αποσπάται από το δήμο Πίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυκούρεσι αποσπάται από το δήμο Πίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γούβαις αποσπάται από το δήμο Πίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγάτουρα αποσπάται από το δήμο Πίσσης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Γούβαις του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κάμενα προσαρτάται στο δήμο Ολυμπίων

Ο οικισμός Μουργιά προσαρτάται στο δήμο Ολυμπίων

Ο οικισμός Γκορτζιά προσαρτάται στο δήμο Ολυμπίων

ΦΕΚ 28Α - 27/07/1861

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Δούκας στον οικισμό Κριεκούκι

ΦΕΚ 22Α - 27/05/1864

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Κριεκούκι στον οικισμό Δούκας

ΦΕΚ 31Α - 12/06/1865

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Δούκας στον οικισμό Κριεκούκι

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Κοσκινάς προσαρτάται στο δήμο Ολυμπίων

Ο οικισμός Ξηρόκαμπος προσαρτάται στο δήμο Ολυμπίων

ΦΕΚ 20Α - 26/02/1881

Ο οικισμός Δρούβα ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου

Ο οικισμός Δούκας ορίζεται θερινή έδρα του δήμου

ΦΕΚ 320Α - 17/12/1888

Ο οικισμός Κριεκούκι ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μάγειρας προσαρτάται στο δήμο Ολυμπίων

ΦΕΚ 103Α - 12/05/1890

Ο οικισμός Λάλας ορίζεται θερινή έδρα του δήμου

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Δ. Ολυμπίων (Ηλείας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 110Α - 21/05/1904

Ο οικισμός Δούκας ορίζεται θερινή έδρα του δήμου

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Αρχαία Ολυμπία προσαρτάται στο δήμο Ολυμπίων

Ο οικισμός Σαρατζή Χάνια προσαρτάται στο δήμο Ολυμπίων

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ηλείας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Ολυμπίων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Ηλείας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Μηλιαίς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μηλιών

Ο οικισμός Δούκας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δούκα

Ο οικισμός Δάρδιζα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δάρδιζας

Ο οικισμός Λάλας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λάλα

Ο οικισμός Νεμούτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεμούτας

Ο οικισμός Μπρούμα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπρούμας

Ο οικισμός Πουρνάρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πουρναρίου

Ο οικισμός Σμύλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σμύλας

Ο οικισμός Κριεκούκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κριεκουκίου

Ο οικισμός Στραβοκέφαλον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στραβοκεφάλου

Ο οικισμός Βέλιζα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βελίζης

Ο οικισμός Στρέφι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στρεφίου

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πλατάνου

Ο οικισμός Κοσκινάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοσκινά

Ο οικισμός Λυκούρεσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λυκουρεσίου

Ο οικισμός Φλώκας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φλώκα

Ο οικισμός Μοιράκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μοιράκας

Ο οικισμός Λούβρο αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λούβρου

Ο οικισμός Καυκανιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καυκανιάς

Ο οικισμός Ξηρόκαμπος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ξηροκάμπου

Ο οικισμός Μουργιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μουργιάς

Ο οικισμός Αρχαία Ολυμπία αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Άσπρα Σπίτια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άσπρων Σπιτιών

Ο οικισμός Λάσδικας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δούκα

Ο οικισμός Πόθος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στραβοκεφάλου

Ο οικισμός Μάγειρας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κοσκινά

Ο οικισμός Σαρατζή Χάνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μοιράκας

Ο οικισμός Γκορτζιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μοιράκας

Ο οικισμός Λαγάτουρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λούβρου

Ο οικισμός Κάμενα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μουργιάς

Ο οικισμός Δρούβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αρχαίας Ολυμπίας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv