ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Περιάγρων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αγρός

Ο οικισμός Μεσαριά προσαρτάται στο δήμο Περιάγρων

Ο οικισμός Κοψοχειλάδες προσαρτάται στο δήμο Περιάγρων

Ο οικισμός Βελονάδες προσαρτάται στο δήμο Περιάγρων

Ο οικισμός Μαλακοί προσαρτάται στο δήμο Περιάγρων

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος προσαρτάται στο δήμο Περιάγρων

Ο οικισμός Αρκαδάδες προσαρτάται στο δήμο Περιάγρων

Ο οικισμός Αθηνιοί προσαρτάται στο δήμο Περιάγρων

Ο οικισμός Βατωνιαίς προσαρτάται στο δήμο Περιάγρων

Ο οικισμός Πάγοι προσαρτάται στο δήμο Περιάγρων

Ο οικισμός Καστελλάνοι προσαρτάται στο δήμο Περιάγρων

Ο οικισμός Ραφαλάδες προσαρτάται στο δήμο Περιάγρων

Ο οικισμός Πρινήλας προσαρτάται στο δήμο Περιάγρων

Ο οικισμός Χωρεπίσκοποι προσαρτάται στο δήμο Περιάγρων

Ο οικισμός Μανιατάδες προσαρτάται στο δήμο Περιάγρων

Ο οικισμός Ασπιωτάδες προσαρτάται στο δήμο Περιάγρων

ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

Ο οικισμός Αρκαδάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστωναίων

Ο οικισμός Αγρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστωναίων

Ο οικισμός Μεσαριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστωναίων

Ο οικισμός Κοψοχειλάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστωναίων

Ο οικισμός Μαλακοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστωναίων

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστωναίων

Ο οικισμός Αθηνιοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστωναίων

Ο οικισμός Βατωνιαίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστωναίων

Ο οικισμός Πάγοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστωναίων

Ο οικισμός Καστελλάνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστωναίων

Ο οικισμός Ραφαλάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστωναίων

Ο οικισμός Πρινήλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστωναίων

Ο οικισμός Χωρεπίσκοποι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστωναίων

Ο οικισμός Μανιατάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστωναίων

Ο οικισμός Ασπιωτάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστωναίων

Ο οικισμός Βελονάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιπαγιτών

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv