ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αμφιπαγιτών (Κερκύρας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Καββαδάτες

Ο οικισμός Μαγουλάδες προσαρτάται στο δήμο Αμφιπαγιτών

Ο οικισμός Ραχτάδες προσαρτάται στο δήμο Αμφιπαγιτών

Ο οικισμός Κουναβάδες προσαρτάται στο δήμο Αμφιπαγιτών

Ο οικισμός Αρμενάδες προσαρτάται στο δήμο Αμφιπαγιτών

Ο οικισμός Αφιώνας προσαρτάται στο δήμο Αμφιπαγιτών

Ο οικισμός Περλεψιμάδες προσαρτάται στο δήμο Αμφιπαγιτών

Ο οικισμός Γαβράδες προσαρτάται στο δήμο Αμφιπαγιτών

ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

Ο οικισμός Βελονάδες αποσπάται από το δήμο Περιάγρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυλιώτες αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαρνάδες αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουκνικάδες αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιδάρι αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περουλάδες αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Καββαδάτες στον οικισμό Μαγουλάδες

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Υψηλής προσαρτάται στο δήμο Αμφιπαγιτών

ΦΕΚ 122Α - 02/05/1891

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Όρους του νομού Κερκύρας και υπάγεται στην επαρχία Κερκύρας του νομού Κερκύρας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μονή Υψηλής του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Μαγουλάδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαγουλάδων

Ο οικισμός Περουλάδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Περουλάδων

Ο οικισμός Αρμενάδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αρμενάδων

Ο οικισμός Αυλιώτες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αυλιωτών

Ο οικισμός Βελονάδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βελονάδων

Ο οικισμός Καβαδάδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καβαδάδων

Ο οικισμός Ραχτάδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ραχτάδων

Ο οικισμός Σιδάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Περουλάδων

Ο οικισμός Περλεψιμάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αρμενάδων

Ο οικισμός Γαβράδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αρμενάδων

Ο οικισμός Γαρνάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αυλιωτών

Ο οικισμός Κουναβάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βελονάδων

Ο οικισμός Κουκνικάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βελονάδων

Ο οικισμός Αφιώνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καβαδάδων

Το όνομα του οικισμού Καββαδάτες του δήμου διορθώνεται σε Καβαδάδες

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv