ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ακρολοφιτών (Κερκύρας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Καρουσάδες

Ο οικισμός Καβαλούρι προσαρτάται στο δήμο Ακρολοφιτών

Ο οικισμός Αγραφοί προσαρτάται στο δήμο Ακρολοφιτών

Ο οικισμός Αντιπερνοί προσαρτάται στο δήμο Ακρολοφιτών

ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

Ο οικισμός Σφακερά αποσπάται από το δήμο Παρωρείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος (Ρόδα) προσαρτάται στο δήμο Ακρολοφιτών

ΦΕΚ 83Α - 31/12/1879

Ο οικισμός Άγιοι Δούλοι αποσπάται από το δήμο Επιζεφυρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλανείον αποσπάται από το δήμο Επιζεφυρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπριανάδες αποσπάται από το δήμο Επιζεφυρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξανθάτες αποσπάται από το δήμο Επιζεφυρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κληματιά αποσπάται από το δήμο Επιζεφυρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νύμφαι αποσπάται από το δήμο Επιζεφυρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σωκράκι αποσπάται από το δήμο Επιζεφυρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζυγός αποσπάται από το δήμο Επιζεφυρίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 38Α - 25/05/1882

Ο οικισμός Σωκράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Απηλιωτών

ΦΕΚ 122Α - 02/05/1891

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Όρους του νομού Κερκύρας και υπάγεται στην επαρχία Κερκύρας του νομού Κερκύρας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης προσαρτάται στο δήμο Ακρολοφιτών

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Άγιοι Δούλοι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίων Δούλων

Ο οικισμός Αγραφοί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγραφών

Ο οικισμός Βαλανείον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαλανείου

Ο οικισμός Καρουσάδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρουσάδων

Ο οικισμός Κληματιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κληματιάς

Ο οικισμός Νύμφαι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νυμφών

Ο οικισμός Σφακερά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σφακερών

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίων Δούλων

Ο οικισμός Ξανθάτες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίων Δούλων

Ο οικισμός Αντιπερνοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγραφών

Ο οικισμός Καβαλούρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρουσάδων

Ο οικισμός Ζυγός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κληματιάς

Ο οικισμός Κουραμάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κληματιάς

Ο οικισμός Ρόδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σφακερών

Το όνομα του οικισμού Άγιος Γεώργιος (Ρόδα) του δήμου διορθώνεται σε Ρόδα

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv