ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ταφίων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Βαθύ

Ο οικισμός Σπαρτοχώρι προσαρτάται στο δήμο Ταφίων

Ο οικισμός Σπάρτη (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Ταφίων

Ο οικισμός Σκορπίδι (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Ταφίων

Ο οικισμός Σκορπιός (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Ταφίων

Ο οικισμός Καστρί προσαρτάται στο δήμο Ταφίων

Ο οικισμός Θηλιά προσαρτάται στο δήμο Ταφίων

Ο οικισμός Πετάλα προσαρτάται στο δήμο Ταφίων

Ο οικισμός Κόθρος προσαρτάται στο δήμο Ταφίων

Ο οικισμός Μαδουρή (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Ταφίων

Ο οικισμός Χελώνη προσαρτάται στο δήμο Ταφίων

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Καστρί του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Θηλιά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πετάλα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κόθρος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Χελώνη του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Δ. Ταφίων (Λευκάδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κερκύρας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Ταφίων

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κερκύρας

Δ. Ταφίων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κερκύρας από το νομό Λευκάδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Βαθύ αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαθέος

Ο οικισμός Σπαρτοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σπαρτοχωρίου

Ο οικισμός Μαδουρή (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου Λευκάδος

Ο οικισμός Σκορπίδι (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σπαρτοχωρίου

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σπαρτοχωρίου

Ο οικισμός Σκορπιός (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σπαρτοχωρίου

Ο οικισμός Σπάρτη (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σπαρτοχωρίου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv