ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Πρόννων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ασπρογέρακας

Ο οικισμός Κορνέλος προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Πεντόγαλον προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Αννινάτα προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από το δήμο Σκάλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαθί αποσπάται από το δήμο Σκάλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φονιαίς αποσπάται από το δήμο Σκάλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτρούκοης αποσπάται από το δήμο Σκάλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρατζακλί αποσπάται από το δήμο Σκάλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάστρα ή Κάτω Βάλταις αποσπάται από το δήμο Σκάλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρεμμύδι αποσπάται από το δήμο Σκάλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επάνω Βάλτες αποσπάται από το δήμο Σκάλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμπιτσάτα αποσπάται από το δήμο Ηρακλείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελά αποσπάται από το δήμο Ηρακλείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γούλα αποσπάται από το δήμο Ηρακλείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σολωμάτα αποσπάται από το δήμο Ηρακλείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσανάκα αποσπάται από το δήμο Ηρακλείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αφραγιάς αποσπάται από το δήμο Ηρακλείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δημητσανάτα αποσπάται από το δήμο Ηρακλείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνάτα αποσπάται από το δήμο Ηρακλείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανδριολάτα αποσπάται από το δήμο Ηρακλείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξενόπουλον αποσπάται από το δήμο Ηρακλείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρικάτα αποσπάται από το δήμο Ηρακλείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καπανδρίτι αποσπάται από το δήμο Ηρακλείου και προσαρτάται στο δήμο

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Ασπρογέρακας στον οικισμό Πάστρα ή Κάτω Βάλταις

ΦΕΚ 9Α - 10/03/1872

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Πάστρα ή Κάτω Βάλταις στον οικισμό Ασπρογέρακας

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Τσανάκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Επάνω Βάλτες του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αλείματα προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Άνω Βάλταις προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Βλαχουλάτα προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Θεοδωρίτσι προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Καρούζα προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Κορισιάνου προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Πετρουλί προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Πομεντουράτα προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Τζανάτα προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Φουρνιώτης προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Σκλιαβάτα προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Μεγαδούκα προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

ΦΕΚ 112Α - 16/05/1887

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Ασπρογέρακας στον οικισμό Πάστρα ή Κάτω Βάλταις

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Σκλιαβάτα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Άτρου αποσπάται από το δήμο Κρανίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 180Α - 23/07/1890

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Πάστρα ή Κάτω Βάλταις στον οικισμό Ασπρογέρακας

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μεγαδούκα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Πομεντουράτα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκάλας

Ο οικισμός Ξενόπουλον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ξενοπούλου

Ο οικισμός Πάστρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πάστρας

Ο οικισμός Ασπρογέρακας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ασπρογέρακα

Ο οικισμός Τζανάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τζανάτων

Ο οικισμός Κουτρούκοης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σκάλας

Ο οικισμός Αλειμματάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σκάλας

Ο οικισμός Ρατζακλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σκάλας

Ο οικισμός Σπαθί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σκάλας

Ο οικισμός Φονιαίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σκάλας

Ο οικισμός Γούλου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Ειρήνης

Ο οικισμός Καρυσιάνου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Ειρήνης

Ο οικισμός Αμπελιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Ειρήνης

Ο οικισμός Σολωμάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Ειρήνης

Ο οικισμός Καρούζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Ειρήνης

Ο οικισμός Βλαχουλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Ειρήνης

Ο οικισμός Δαφνάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξενοπούλου

Ο οικισμός Καμπιτσάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξενοπούλου

Ο οικισμός Καπανδρίτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξενοπούλου

Ο οικισμός Μαυρικάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξενοπούλου

Ο οικισμός Ανδριολάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξενοπούλου

Ο οικισμός Πετρουλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πάστρας

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πάστρας

Ο οικισμός Άνω Βάλταις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πάστρας

Ο οικισμός Φουρνιώτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πάστρας

Ο οικισμός Κρεμμύδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πάστρας

Ο οικισμός Θεοδωρίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πάστρας

Ο οικισμός Πεντόγαλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ασπρογέρακα

Ο οικισμός Κορνέλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ασπρογέρακα

Ο οικισμός Αννινάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ασπρογέρακα

Ο οικισμός Αφραγιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τζανάτων

Ο οικισμός Δημητσανάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τζανάτων

Ο οικισμός Μονή Άτρου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τζανάτων

Το όνομα του οικισμού Αλείματα του δήμου διορθώνεται σε Αλειμματάς

Το όνομα του οικισμού Γούλα του δήμου διορθώνεται σε Γούλου

Το όνομα του οικισμού Κορισιάνου του δήμου διορθώνεται σε Καρυσιάνου

Το όνομα του οικισμού Αμπελά του δήμου διορθώνεται σε Αμπελιάς

Το όνομα του οικισμού Πάστρα ή Κάτω Βάλταις του δήμου διορθώνεται σε Πάστρα

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv