ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ηρακλείου (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Καμπιτσάτα

Ο οικισμός Αμπελά προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Γούλα προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Σολωμάτα προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Τσανάκα προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Αφραγιάς προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Δημητσανάτα προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Δαφνάτα προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Ανδριολάτα προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Ξενόπουλον προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Μαυρικάτα προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Καπανδρίτι προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

Ο οικισμός Καμπιτσάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Αμπελά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Γούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Σολωμάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Τσανάκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Αφραγιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Δημητσανάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Δαφνάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Ανδριολάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Ξενόπουλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Μαυρικάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Καπανδρίτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv