ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Παλλέων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ληξούρι

Ο οικισμός Μιχαλιτσάτα προσαρτάται στο δήμο Παλλέων

ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

Ο οικισμός Ληξούρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ληξουρίου

ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

Ο οικισμός Μιχαλιτσάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 177Α - 28/11/1897

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ληξούρι από το δήμο Ληξουρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μιχαλιτσάτα αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Λεπέδων αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαμόλι αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονοπωλάτα αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Θέκλη αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιλατόρια αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλυχάτα αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βόβικες αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαμουλιανάτα αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δελαπορτάτα αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεματορά αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλάτα αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντογενάδα αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουβαλάτα αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουκεράτα αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρισάτα αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρίφι αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σχοινιάς αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαυδάτα αποσπάται από το δήμο Κατωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουνί αποσπάται από το δήμο Κατωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιλλάροι αποσπάται από το δήμο Κατωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καταρελάτα αποσπάται από το δήμο Κατωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμιναράτα αποσπάται από το δήμο Κατωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαντζαβινάτα αποσπάται από το δήμο Κατωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαντουκάτα αποσπάται από το δήμο Κατωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Βαρδιάνου αποσπάται από το δήμο Κατωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Κηπουραίων αποσπάται από το δήμο Κατωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τυπαλδάτα αποσπάται από το δήμο Κατωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαβατάτα αποσπάται από το δήμο Κατωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαυριάτα αποσπάται από το δήμο Κατωγητών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 190Α - 11/08/1906

Ο οικισμός Ληξούρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ληξουρίου

Ο οικισμός Μονοπωλάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ανωγητών

Ο οικισμός Χαυδάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Κατωγητών

Ο οικισμός Μιχαλιτσάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Μονή Λεπέδων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Σαμόλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Αγία Θέκλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Βιλατόρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Βλυχάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Βόβικες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Δαμουλιανάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Δελαπορτάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Δεματορά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Καλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Κοντογενάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Κουβαλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Λουκεράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Παρισάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Ρίφι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Σχοινιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Βουνί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατωγητών

Ο οικισμός Ιλλάροι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατωγητών

Ο οικισμός Καταρελάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατωγητών

Ο οικισμός Καμιναράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατωγητών

Ο οικισμός Μαντζαβινάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατωγητών

Ο οικισμός Μαντουκάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατωγητών

Ο οικισμός Μονή Βαρδιάνου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατωγητών

Ο οικισμός Μονή Κηπουραίων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατωγητών

Ο οικισμός Τυπαλδάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατωγητών

Ο οικισμός Φαβατάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατωγητών

Ο οικισμός Χαυριάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατωγητών

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv