ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ανωγητών (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κοντογενάδα

Ο οικισμός Βόβικες προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Βιλατόρια προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Αγία Θέκλη προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Καλάτα προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Δεματορά προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Σχοινιάς προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Ρίφι προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Δαμουλιανάτα προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

Ο οικισμός Κοντογενάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Βόβικες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Βιλατόρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Αγία Θέκλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Καλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Δεματορά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Σχοινιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Ρίφι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Δαμουλιανάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 54Α - 31/10/1873

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μονοπωλάτα από το δήμο Ληξουρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Σχοινιάς αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντογενάδα αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Θέκλη αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βόβικες αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιλατόρια αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλάτα αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεματορά αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουβαλάτα αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλυχάτα αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δελαπορτάτα αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουκεράτα αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαμουλιανάτα αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρίφι αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρισάτα αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 177Α - 28/11/1897

Ο οικισμός Μονοπωλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλλέων

Ο οικισμός Αγία Θέκλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλλέων

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλλέων

Ο οικισμός Βιλατόρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλλέων

Ο οικισμός Βλυχάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλλέων

Ο οικισμός Βόβικες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλλέων

Ο οικισμός Δαμουλιανάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλλέων

Ο οικισμός Δελαπορτάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλλέων

Ο οικισμός Δεματορά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλλέων

Ο οικισμός Καλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλλέων

Ο οικισμός Κοντογενάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλλέων

Ο οικισμός Κουβαλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλλέων

Ο οικισμός Λουκεράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλλέων

Ο οικισμός Παρισάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλλέων

Ο οικισμός Ρίφι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλλέων

Ο οικισμός Σχοινιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλλέων

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 190Α - 11/08/1906

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μονοπωλάτα από το δήμο Παλλέων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγία Θέκλη αποσπάται από το δήμο Παλλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Παλλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιλατόρια αποσπάται από το δήμο Παλλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλυχάτα αποσπάται από το δήμο Παλλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βόβικες αποσπάται από το δήμο Παλλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαμουλιανάτα αποσπάται από το δήμο Παλλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δελαπορτάτα αποσπάται από το δήμο Παλλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεματορά αποσπάται από το δήμο Παλλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλάτα αποσπάται από το δήμο Παλλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντογενάδα αποσπάται από το δήμο Παλλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουβαλάτα αποσπάται από το δήμο Παλλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουκεράτα αποσπάται από το δήμο Παλλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρισάτα αποσπάται από το δήμο Παλλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρίφι αποσπάται από το δήμο Παλλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σχοινιάς αποσπάται από το δήμο Παλλέων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Ο οικισμός Κοντογενάδα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοντογενάδας

Ο οικισμός Αγία Θέκλη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίας Θέκλης

Ο οικισμός Δαμουλιανάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δαμουλιανάτων

Ο οικισμός Κουβαλάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουβαλάτων

Ο οικισμός Μονοπωλάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μονοπωλάτων

Ο οικισμός Σχοινιάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σχοινιά

Ο οικισμός Βέβικες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Θέκλης

Ο οικισμός Βελατώρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Θέκλης

Ο οικισμός Καλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Θέκλης

Ο οικισμός Ρίφι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δαμουλιανάτων

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κουβαλάτων

Ο οικισμός Λουκεράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μονοπωλάτων

Ο οικισμός Παρισάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μονοπωλάτων

Ο οικισμός Δελαπορτάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μονοπωλάτων

Ο οικισμός Δεματορά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σχοινιά

Ο οικισμός Βλυχάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σχοινιά

Το όνομα του οικισμού Βόβικες του δήμου διορθώνεται σε Βέβικες

Το όνομα του οικισμού Βιλατόρια του δήμου διορθώνεται σε Βελατώρια

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv