ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Μεσοχωρητών (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μονοπωλάτα

Ο οικισμός Παρισάτα προσαρτάται στο δήμο Μεσοχωρητών

Ο οικισμός Καμιναράτα προσαρτάται στο δήμο Μεσοχωρητών

Ο οικισμός Μαντουκάτα προσαρτάται στο δήμο Μεσοχωρητών

Ο οικισμός Τυπαλδάτα προσαρτάται στο δήμο Μεσοχωρητών

Ο οικισμός Χαυδάτα προσαρτάται στο δήμο Μεσοχωρητών

Ο οικισμός Καταρελάτα προσαρτάται στο δήμο Μεσοχωρητών

Ο οικισμός Κουβαλάτα προσαρτάται στο δήμο Μεσοχωρητών

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος προσαρτάται στο δήμο Μεσοχωρητών

Ο οικισμός Σαμόλι προσαρτάται στο δήμο Μεσοχωρητών

Ο οικισμός Βλυχάτα προσαρτάται στο δήμο Μεσοχωρητών

Ο οικισμός Λουκεράτα προσαρτάται στο δήμο Μεσοχωρητών

Ο οικισμός Δελαπορτάτα προσαρτάται στο δήμο Μεσοχωρητών

Ο οικισμός Φαβατάτα προσαρτάται στο δήμο Μεσοχωρητών

ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

Ο οικισμός Μονοπωλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Παρισάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Καμιναράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Μαντουκάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Τυπαλδάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Χαυδάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Καταρελάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Κουβαλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Σαμόλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Βλυχάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Λουκεράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Δελαπορτάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Φαβατάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv