ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Καρνίων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κάλαμος

Ο οικισμός Καστός προσαρτάται στο δήμο Καρνίων

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Επισκοπή προσαρτάται στο δήμο Καρνίων

Ο οικισμός Κεφάλι προσαρτάται στο δήμο Καρνίων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κεφαλληνίας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Δ. Καρνίων (Λευκάδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κεφαλληνίας

ΦΕΚ 205Α - 01/08/1908

Ο οικισμός Πεταλάς (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Καρνίων

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κεφαλληνίας

Δ. Καρνίων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κεφαλληνίας από το νομό Λευκάδος

ΦΕΚ 146Α - 14/04/1910

Ο οικισμός Πεταλάς (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πυλαρέων

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Επισκοπής

Ο οικισμός Κάλαμος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλάμου

Ο οικισμός Καστός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καστού

Ο οικισμός Κεφάλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καλάμου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv