ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Θαυμακών (Λαρίσης)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Δομοκός

Ο οικισμός Σκάρμιτσα προσαρτάται στο δήμο Θαυμακών

Ο οικισμός Πουρνάρι προσαρτάται στο δήμο Θαυμακών

Ο οικισμός Τσιφλικάκι προσαρτάται στο δήμο Θαυμακών

Ο οικισμός Λεύκαι προσαρτάται στο δήμο Θαυμακών

Ο οικισμός Γερακλί προσαρτάται στο δήμο Θαυμακών

Ο οικισμός Βούζι προσαρτάται στο δήμο Θαυμακών

Ο οικισμός Βελεσιώτες προσαρτάται στο δήμο Θαυμακών

Ο οικισμός Αγόριανη προσαρτάται στο δήμο Θαυμακών

Ο οικισμός Τσιφλάρι προσαρτάται στο δήμο Θαυμακών

Ο οικισμός Τσιόμπα προσαρτάται στο δήμο Θαυμακών

Ο οικισμός Μπεκριλέρ προσαρτάται στο δήμο Θαυμακών

Ο οικισμός Βαρδαλή προσαρτάται στο δήμο Θαυμακών

Ο οικισμός Γιακαρόμπα προσαρτάται στο δήμο Θαυμακών

Ο οικισμός Κοζλόμπα προσαρτάται στο δήμο Θαυμακών

Ο οικισμός Παπαλί προσαρτάται στο δήμο Θαυμακών

Ο οικισμός Μασλή προσαρτάται στο δήμο Θαυμακών

Ο οικισμός Καρατζιόλι προσαρτάται στο δήμο Θαυμακών

Ο οικισμός Τσατμάς προσαρτάται στο δήμο Θαυμακών

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Παπαλί του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 122Α - 02/05/1891

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Δομοκού και Φαρσάλων του νομού Λαρίσης και υπάγεται στην επαρχία Δομοκού του νομού Λαρίσης

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Αγόριανη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άνω Αγόριανη προσαρτάται στο δήμο Θαυμακών

Ο οικισμός Κάτω Αγόριανη προσαρτάται στο δήμο Θαυμακών

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Θαυμακών (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Λαρίσης

Δ. Θαυμακών (Λαρίσης)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λαρίσης από το νομό Φθιώτιδος

ΦΕΚ 198Α - 28/07/1911

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Θαυμακών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 198Α - 28/07/1911

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Δομοκός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δομοκού

Ο οικισμός Γιακαρόμπα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γιακαρόμπας

Ο οικισμός Βαρδαλή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαρδαλής

Ο οικισμός Βελεσιώτες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βελεσιωτών

Ο οικισμός Βούζι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βουζίου

Ο οικισμός Κάτω Αγόριανη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Αγόριανης Δομοκού

Ο οικισμός Σκάρμιτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκαρμίτσης

Ο οικισμός Λεύκαι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λευκών

Ο οικισμός Τσατμάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσατμά

Ο οικισμός Πουρνάρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πουρναρίου

Ο οικισμός Τσιφλάρι ή Τσουφλάρ αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσιφλαρίου ή Τσουφλαρίου

Ο οικισμός Τσιφλικάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δομοκού

Ο οικισμός Γερακλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βουζίου

Ο οικισμός Άνω Αγόριανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Αγόριανης Δομοκού

Ο οικισμός Καρατζιόλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τσατμά

Ο οικισμός Κοζλόμπα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πουρναρίου

Ο οικισμός Μπεκριλέρ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τσιφλαρίου ή Τσουφλαρίου

Ο οικισμός Τσιόμπα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τσιφλαρίου ή Τσουφλαρίου

Το όνομα του οικισμού Τσιφλάρι του δήμου διορθώνεται σε Τσιφλάρι ή Τσουφλάρ

Ο δήμος καταργείται

Ο οικισμός Μασλή του δήμου καταργείται.

Εκτύπωση  Αρχείο csv