ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αθαμάνων (Τρικκάλων)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Γαρδίκι

Ο οικισμός Τσούρτζα προσαρτάται στο δήμο Αθαμάνων

Ο οικισμός Μουτσάρα προσαρτάται στο δήμο Αθαμάνων

Ο οικισμός Δέση προσαρτάται στο δήμο Αθαμάνων

Ο οικισμός Καμνάϊ προσαρτάται στο δήμο Αθαμάνων

Ο οικισμός Τυφλοσέλι προσαρτάται στο δήμο Αθαμάνων

Δ. Αθαμάνων (Τρικάλων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Τσούρτζα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσούρτζης

Ο οικισμός Καμνάϊ αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καμναϊου

Ο οικισμός Μουτσάρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μουτσάρας

Ο οικισμός Γαρδίκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαρδικίου

Ο οικισμός Δέση αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δέσης

Ο οικισμός Τυφλοσέλι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τυφλοσελίου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv