ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Φύλλου (Τρικκάλων)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κοτσερί

Ο οικισμός Μισαλάρ προσαρτάται στο δήμο Φύλλου

Ο οικισμός Μπουλή προσαρτάται στο δήμο Φύλλου

Ο οικισμός Ορφανά προσαρτάται στο δήμο Φύλλου

Ο οικισμός Γιαννίκι προσαρτάται στο δήμο Φύλλου

Ο οικισμός Αλμαντάρ προσαρτάται στο δήμο Φύλλου

Ο οικισμός Μολόσι προσαρτάται στο δήμο Φύλλου

Ο οικισμός Σαμπαλή προσαρτάται στο δήμο Φύλλου

Ο οικισμός Ηλιάς προσαρτάται στο δήμο Φύλλου

Ο οικισμός Τεκελή προσαρτάται στο δήμο Φύλλου

Ο οικισμός Πέτρινον προσαρτάται στο δήμο Φύλλου

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος προσαρτάται στο δήμο Φύλλου

Ο οικισμός Δουβλατάν προσαρτάται στο δήμο Φύλλου

Ο οικισμός Τσιαμπασλάρ προσαρτάται στο δήμο Φύλλου

Ο οικισμός Λασποχώρι προσαρτάται στο δήμο Φύλλου

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Ορφανά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άνω Ορφανά προσαρτάται στο δήμο Φύλλου

Ο οικισμός Κάτω Ορφανά προσαρτάται στο δήμο Φύλλου

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Τρικκάλων και υπάγεται στο νομό Καρδίτσης

Δ. Φύλλου (Καρδίτσης)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Καρδίτσης από το νομό Τρικκάλων

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Καρδίτσης και υπάγεται στο νομό Τρικάλων

Δ. Φύλλου (Τρικάλων)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Τρικάλων από το νομό Καρδίτσης

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Κοτσερί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοτσερίου

Ο οικισμός Ηλιάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ηλιά

Ο οικισμός Πέτρινον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πετρίνου

Ο οικισμός Μισαλάρ ή Μουσαλάρ αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μισαλάρ ή Μουσαλάρ

Ο οικισμός Σαμπαλή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σαμπαλή

Ο οικισμός Μολόσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κοτσερίου

Ο οικισμός Μπουλή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κοτσερίου

Ο οικισμός Γιαννίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κοτσερίου

Ο οικισμός Τεκελή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ηλιά

Ο οικισμός Άνω Ορφανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ηλιά

Ο οικισμός Κάτω Ορφανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ηλιά

Ο οικισμός Λασποχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σούπης

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πετρίνου

Ο οικισμός Δουβλατάν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πετρίνου

Ο οικισμός Τσιαμπασλάρ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μισαλάρ ή Μουσαλάρ

Ο οικισμός Αλμαντάρ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σαμπαλή

Το όνομα του οικισμού Μισαλάρ του δήμου διορθώνεται σε Μισαλάρ ή Μουσαλάρ

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv